Els habitants de la frontera. Sobre mètode, modernitat i crisi

Datos de la obra
Edición de 1985
Editorial: Edicions 62
Obra de Eugenio Trías

Amb l’expressió habitants de la frontera l’autor defineix la condició que ens correspon. Vol contribuir a respondre la inquietant pregunta secular, «què som?, què és l’home?». I ho fa incidint en temes i problemes («modernitat», «crisi», «mètode») que interessen a un públic no filosòfic i que, en conseqüencia, poden servir d’il·luminació o controvèrsia en un context cultural més general. No estem pas sobrats de textos filosòfics que, per aquesta «generalització», puguin se titllats de «divulgació», que és una de les intencions de l’autor en escriure aquest llibre. L’altra és qualificada per Trías de criteri d’urgència, i ens ho explica així: «Perquè els conceptes citats («modernitat», «crisi», «mètode») s’han buidat de sentit fins al ridícul, i aixiò fa que sigui necessari tornar-los a pensar».

Otras ediciones y comentarios al libro

Teoría de las ideología

Datos de la obra
Edición de 1975
Editorial: Ediciones Península
En Teoría de las ideologías Trías dialoga con corrientes como el marxismo y el estructuralismo

En la Teoría de las ideologías se advierten dos de las corrientes de pensamiento que más han influido en la formación filosófica de su autor: el marxismo y el estructuralismo. Constituye un intento de revitalizar la tradición teórica del marxismo mediante una revisión a fondo de uno de sus puntos clave: la teoría de las ideologías. El lector encontrará asimismo un conjunto de discusiones con los principales representantes de la «sociología del conocimiento», así como con algunas tendencias del marxismo de mayor empuje en la actualidad, como la que representa Althusser.

Otras ediciones y comentarios al libro