Els habitants de la frontera. Sobre mètode, modernitat i crisi

Datos de la obra
Edición de 1985
Editorial: Edicions 62

Amb l’expressió habitants de la frontera l’autor defineix la condició que ens correspon. Vol contribuir a respondre la inquietant pregunta secular, «què som?, què és l’home?». I ho fa incidint en temes i problemes («modernitat», «crisi», «mètode») que interessen a un públic no filosòfic i que, en conseqüencia, poden servir d’il·luminació o controvèrsia en un context cultural més general. No estem pas sobrats de textos filosòfics que, per aquesta «generalització», puguin se titllats de «divulgació», que és una de les intencions de l’autor en escriure aquest llibre. L’altra és qualificada per Trías de criteri d’urgència, i ens ho explica així: «Perquè els conceptes citats («modernitat», «crisi», «mètode») s’han buidat de sentit fins al ridícul, i aixiò fa que sigui necessari tornar-los a pensar».

Obra de Eugenio Trías
Datos de la obra
Edición de 1985Primera edición: 1985
Editorial: Edicions 62

Otras ediciones y comentarios al libro